image description

Sức Bật

  • Địa chỉ : 27B Nguyen Dinh Chieu St Da Kao W Dist.3 HCMC
  • Liên hệ : 0909070597
  • Website : spiral.com.vn
  • Facebook : Tuyển Dụng Việc Làm Spiral
  • Email : tramnguyen@spiral.com.vn

Giới thiệu

Sức Bật là công ty chuyên tuyển dụng field force, khối office...

Ngành nghề kinh doanh

- Recruitment
- HR Outsource Services

Các công việc đăng tuyển