image description

Công ty Cổ phần Jobthom

  • Địa chỉ : Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM
  • Liên hệ : Mr An: 0969 436 832
  • Website : jobthom.com
  • Facebook : jobthom
  • Email : lequangan1234@gmail.com

Giới thiệu

Giới thiệu về công ty Jobthom

Ngành nghề kinh doanh

- Nhân sự
- Nhân sự thuê ngoài

Các công việc đăng tuyển