Vui Lòng Chọn Công Việc Bạn Cần Tìm
Tất cả
Nhân viên kinh doanh
Nhân viên bán hàng
Nhân viên trưng bày
Nhân viên văn phòng

Tất cả
Kinh doanh
Công nghệ thông tin
Điện máy

Tất cả
Sinh viên/ Thực tập sinh
Mới tốt nghiệp
Nhân viên
Trưởng nhóm / Giám sát
Quản lý cấp cao
Điều hành cấp cao

Tất cả
5-7 triệu
7-10 triệu
Trên 10 triệu

Tất cả
Toàn thời gian
Bán thời gian

Hot
Nhân viên kinh doanh - Quảng Nam
Địa chỉ : Điện Bàn - Đại Lộc
Thu nhập : 8.500.000 - 14.000.000
Hot
Nhân viên kinh doanh - Cần Thơ
Địa chỉ : Bình Thủy - Thốt Nốt
Thu nhập : 8.500.000 - 14.000.000