image description

CÔNG TY TNHH JAY JAY VINA

  • Địa chỉ : ô C5, KCN Tam Thăng, Xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
  • Liên hệ : mr Linh 0912123434
  • Website : jayvina.com
  • Facebook : jayvina
  • Email : admin@gmail.com

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH JAY JAY VINA chuyên sản xuất vải dệt thoi: Sản xuất vải từ sợi nhân tạo hoặc sợi tổng hợp; Hoàn thiện sản phẩm dệt: Nhuộm vải, tạo lớp phủ; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm dệt may và nguyên phụ liệu dệt may.

Ngành nghề kinh doanh

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm dệt may và nguyên phụ liệu dệt may.

Các công việc đăng tuyển