image description

CÔNG TY TNHH MARINA LANDSCAPE VIỆT NAM

  • Địa chỉ : Thủ Đức, TP. HCM
  • Liên hệ : Lầu 2, số 616 Tô Ngọc Vân (Tỉnh lộ 43), khu phố 3, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Website : http://www.marinaco.com/
  • Facebook : marinaco.com
  • Email : tuyendung1@gmail.com

Giới thiệu

Được thành lập vào năm 1971 tại Hoa Kỳ và được Chính phủ Việt Nam cấp phép từ năm 2012, Công ty TNHH MarinaLandscape Việt Nam (MLVNL) là một doanh nghiệp tư nhân và hoạt động tại huyện Thủ Đức, Việt Nam. Các dịch vụ cốt lõi của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn ở Dự toán chi phí xây dựng, Quản lý xây dựng, Thiết kế và phát triển hệ thống ứng dụng máy tính và Dịch vụ kế toán / nhân sự.

Ngành nghề kinh doanh

- Thiết kế và phát triển hệ thống ứng dụng máy tính
- Dịch vụ kế toán / nhân sự.

Các công việc đăng tuyển